HSRYSSTAD

Bilder fra Telemark & Hardanger 3. Januar 2021